Keis Media Bratislava s.r.o.
Adresa: Májová 21, SR - 851 01 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 2 321 167 32
Showroom Keis Media Bratislava 
Adresa: Panenská 7, SR - 811 03 Bratislava - Staré mesto